Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie na Rekolekcje w Ognisku Miłości

Uwaga dla zgłaszających się rodzin lub małżeństw,
prosimy o wypełnienie formularza dla każdej osoby.

Uczestniczyłem(am) w rekolekcjach w Ognisku Miłości.
Jakich i kiedy? ( w przybliżeniu):