Teksty

O modlitwie dzieci

 • Czyż serca małych dzieci nie są stworzone do mo modlitwie dzieciodlitwy i miłości? Dlaczego więc tak mało z nich się modli?… Modlitwa dzieci jest wszechmogąca. Nic piękniejszego od dziecięcej modlitwy, która wznosi się do Boga. Dzieci, zjednoczone w modlitwie, działają cuda.
 • Mamy, róbcie wszystko, co tylko możecie, żeby wasze dzieci chciały się modlić, a w ten sposób dostarczycie największej radości Panu. Bądźcie pewne, że Aniołowie są u boku waszych dzieci i modlą się wraz z nimi. Ochrzczone maleństwa są skarbem u Pana.

 O księżach 

 • Kiedy ksiądz przestaje pomnażać dobro, zaczyna pomnażać zło.o księżach
 • Rozpal ognień Twojej miłości  w sercach wszystkich Twych kapłanów. Obdarz ich … szczerą wolą uświęcania się. Och, tak, daj im Twoją Miłość, daj im świętą wytrwałość w modlitwie, by nieustannie prosić o wytrwałość w Miłości. Niech to udoskonalanie skłoni ich do realizacji Twej Woli, by rozszerzać Twoje królestwo w duszach po całej ziemi.
więcej


O oddaniu swojego życia Bogu

 • Panie, zanurz moją duszę w światłości, moje serce w o oddaniu swojego życia Bogumiłości, moje życie w zawierzeniu.
 • Na zawsze przynależcie już do Boga, w tym ziemskim życiu i w życiu wiecznym, błogosławiąc Go nieprzerwanie, służąc Mu wiernie pośród trudów, bólu, ale i w radości niesienia krzyża w ślad za Nim.
więcej

O cierpieniu zjednoczonym z krzyżem Chrystusa Pana

 • Och, gdybyśmy wiedzieli o całej miłości, jaką Jego o cierpieniu zjednoczonym z krzyżemmiłujące serce może przyjąć w westchnieniu bólu, w ukrytym cierpieniu, wyrzeczeniu, które kosztuje, ofierze, na którą radośnie się zgadzamy, w uśmiechu, który kryje łzy.

więcej

O Eucharystii

o Eucharystii

 • W wieczności miarą uszczęśliwiającej chwały stanie się żarliwość,
  z jaką przyjmowaliśmy Jezusa w Komunii świętej.
 • Do tego dnia nie wiedziałam, czym jest komunia duchowa, lecz tego błogosławionego dnia poznałam tę olbrzymią, tę nieskończoną słodycz: Serce Jezusa biło w moim sercu.
więcej

O Duchu Świętym

 • Boski Jezu! Racz wykorzystać tę wzniosłą chwilę, by wnikno_Duchu_Świętymąć w nasze dusze i działać w nich, i usunąć z nich wszystkie przeszkody, które stanowią opór działaniu Ducha Świętego. Napełnij Twym Boskim żarem serca, które sam stworzyłeś.
 • Duchu Święty, udziel mojej biednej duszy swych cennych darów, aby Jezus, gdy zstąpi, znalazł w niej tyle miłości ile pragnie.
więcej

O miłości Bożej

 • Czy to możliwe, by Bóg aż tak kochał ludzo_miłości_Bożej_mi? Można powiedzieć, że ich szczęście jest Jego szczęściem. Raduje się ich powrotem, przebaczeniem, które im daje, jakby ich potrzebował. Bóg jest znieważany, a to On najbardziej raduje się z tego, że może przebaczać ???
 • O wy wszyscy, którzy nie znacie Miłości, przyjdźcie do Miłości… Przyjdźcie, by rzucić się w pełną żaru przepaść miłości miłosiernej… Oddajcie się Miłości… Przyjdźcie…
więcej

O wiernościo_wierności

 • Wierność – nie ma nic ważniejszego od niej.

 


O poszukiwaniu Bogao_poszukiwaniu_Boga

 • Nie patrzmy ani zbyt daleko przed siebie, ani za siebie… ale zawsze w górę.
 • Tylko Ty, o mój Jezu…Tylko Ty Jedyny na zawsze! Bądź prawdziwie moim życiem, moją miłością, i moim wszystkim.
więcej

O Maryi o_Maryi

 • O tak, nauczmy się stawać małymi i nie czynić niczego bez rady, bez pomocy, bez natchnienia i przyzwolenia naszej ukochanej Królowej!
 • Niech Ona, Maryja stanie się całym naszym zaufaniem i całą naszą nadzieją pokładaną w Bogu.
 • Przejść przez życie pokorna i cicha jak Dziewica, czyniąc dobrze, rozdając szczęście. Znam teraz radość najczystszą, najsłodszą, jakiej można zaznać: radość życia dla innych i dla ich szczęścia.
więcej

O Jezusie Chrystusieo_Jezusie

 • Jezus jest żyjącą księgą każdego chrześcijanina. Ileż mamy do nauczenia się od Jezusa na Kalwarii! Od Jezusa na krzyżu! Od Jezusa, więźnia miłości! On jest moją jedyną księgą, On nauczył mnie boskiej sztuki cierpienia. Kogo innego mogłabym szukać poza Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem? To On poucza, prowadzi, podnosi i poprawia.
 • Jezus jest dla serca Przyjacielem, który dzieli z nim wszystko.
 • W każdej kropli krwi mojego Jezusa odnajduję pieczęć zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dobra nad złem, życia nad śmiercią, Boga nad szatanem.    

  O pokorzeo_pokorze

 • Mam tylko jedną ambicję i tylko jedno pragnienie: pozostać skromnym małym polnym fiołkiem…Rozkwitać tylko z Jezusem i dla Jezusa… biały fiołeczek, którego widok i dyskretny zapach niech będzie dla niego szczęściem, radością, wynagrodzeniem.

O głoszeniu Ewangelii o_glosz_Ewangelii

 • Chciałabym głosić Ewangelię we wszystkich stronach świata jednocześnie, i nawet na najbardziej oddalonych wyspach. Chciałabym pójść tam, gdzie nikt jeszcze nie dotarł.

O milczeniuo_milczeniu

 • O Maryjo, moja Święta i Dobra Matko, daj nam wszystkim zrozumieć wielką wartość milczenia, w którym słyszy się Boga!

O modlitwieo_modlitwie

 • Moje życie będzie miało taką wartość, jaką wartość będzie miała moja modlitwa wewnętrzna.