Warsztaty Wielkanocne

IMG_5480W dniach 07-08 kwietnia 2014 r. dwie wychowawczynie,
p.  Katarzyna  Gazda i p. Renata  Smaga,  przygotowały
i przeprowadziły w naszym domu Warsztaty wielkanocne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w pobliskim Kamieniu. Wzięło w nich udział 29 dzieci z klas od II do V. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich proponowanych zajęciach, zabawach i konkursach. Gratulujemy pomysłu i widocznych efektów wychowawczych. Była to dla nas wielka radość gościć tych, wśród których żyjemy.