Les Foyers de Charité –

 – Ogniska Miłości – są Dziełem katolickim o charakterze międzynarodowym (zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1999 roku). Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta. Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska. Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi. Żyją, modlą się i pracują razem, aby pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje. Obecnie, na czterech kontynentach, istnieje 80 wspólnot Ognisk Miłości – w 42 krajach. Przyjmują, w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach, ponad 50 000 osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z Bogiem. Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.

 

Marta Robin: Niektórzy uważają, że nie mają już wiary, jednak ona w nich istnieje, pod warstwą popiołów. Wystarczy podmuchać, by znów rozniecić płomień.

Oficjalna strona o Marcie Robin – w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim
olsza Strona Ogniska w Olszy
archidiecezja Strona Archidiecezji Lubelskiej
Strona Projektu ŹRÓDŁO