Les Foyers de Charité –

 – Ogniska Miłości – są Dziełem katolickim o charakterze międzynarodowym (zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1999 roku). Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta. Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska. Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi. Żyją, modlą się i pracują razem, aby pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje. Obecnie, na czterech kontynentach, istnieje 80 wspólnot Ognisk Miłości – w 42 krajach. Przyjmują, w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach, ponad 50 000 osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z Bogiem. Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.

Marta Robin: Niektórzy uważają, że nie mają już wiary, jednak ona w nich istnieje, pod warstwą popiołów. Wystarczy podmuchać, by znów rozniecić płomień.

Drodzy Przyjaciele,

dzielimy się z Wami tym, czym teraz żyjemy, co dotyka naszych wspólnot w świecie i całego Dzieła Ognisk Miłości. Oto obszerna synteza prac niezależnej komisji, dokonana przez nasze władze: Ojca Moderatora i Radę Międzynarodową.

To treści trudne, będące próbą i wyzwaniem dla wszystkich wspólnot. Przed nami: konieczność zmierzenia się z prawdą i podjęcia niezbędnych kroków w kierunku naprawy czy wręcz zmiany, reformy. Bez tego – niemożliwe: ani istnienie, ani rozwój ani promieniowanie.

Wierzymy, że towarzyszy nam w tej drodze modlitwa i ofiara Marty. Niech Pan poprowadzi nas d a l e j. Niech oświeca nas Jego Święty Duch.

Komunikat prasowy w języku polskim

Ujawnione fakty w żaden sposób nie rzucają cienia na postać Marty. Wielki szacunek, jakim darzyła swojego duchowego ojca, nie przeszkadzał jej wyrażać krytycznych uwag. Nie znamy, jak dotąd, świadectw, mówiących o kontakcie ofiar z Martą w kwestii zranień.


Serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim Przyjaciołom Ogniska Miłości w Kaliszanach, którzy łączą się z nami w modlitwie i wspierają nas ofiarą w tym trudnym czasie pandemii. Chociaż nie możemy prowadzić rekolekcji
w pełnym wymiarze, to jednak staramy się przyjmować ludzi na ile warunki nam pozwalają. Pamiętamy o naszych przyjaciołach i rekolektantach w codziennej modlitwie.
Za wszelkie dobro gorące BÓG ZAPŁAĆ!
Strona o Marcie
Oficjalna strona o Marcie Robin
– w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim
olsza
Strona Ogniska w Olszy
archidiecezja
Strona Archidiecezji Lubelskiej