Les Foyers de Charité –

 – Ogniska Miłości – są Dziełem katolickim o charakterze międzynarodowym (zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1999 roku). Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta. Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska. Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi. Żyją, modlą się i pracują razem, aby pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje. Obecnie, na czterech kontynentach, istnieje 80 wspólnot Ognisk Miłości – w 42 krajach. Przyjmują, w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach, ponad 50 000 osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z Bogiem. Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI


26 listopada 2023 – Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, godz. 9:00


Strona o Marcie
Oficjalna strona o Marcie Robin
– w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim
olsza
Strona Ogniska w Olszy

archidiecezja
Strona Archidiecezji Lubelskiej