Formularz dla rodzin, małżeństw

    Zgłoszenie na Rekolekcje w Ognisku Miłości

    Uczestniczyłem(am) w rekolekcjach w Ognisku Miłości.
    Jakich i kiedy? ( w przybliżeniu):