Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie na Rekolekcje w Ognisku Miłości - dla jednej osoby

Uczestniczyłem(am) w rekolekcjach w Ognisku Miłości.
Jakich i kiedy? ( w przybliżeniu):