Formularz zgłoszeniowy

    Zgłoszenie na Rekolekcje w Ognisku Miłości - dla jednej osoby

    Uczestniczyłem(am) w rekolekcjach w Ognisku Miłości.
    Jakich i kiedy? ( w przybliżeniu):