Książki o Marcie Robin

Książki o Marcie Robin

Poznaj najważniejsze publikacje i książki o Marcie Robin – francuskiej mistyczce i stygmatyczce, inicjatorce Ognisk Miłości na świecie.

Ognisko Miłości w Łopocznie posiadaczem wielu książek o Marcie Robin

Przyjedź do Łopoczna, a będziesz mógł przeczytać i zakupić liczne książki o Marcie Robin.

Dowiedz się, jakie książki o Marcie Robin wydano na przestrzeni ostatnich 30 lat

Popularne książki o Marcie Robin to m.in. Marta Robin. Pasja życia, Jest taka Miłość, Zeszyty Marty Robin, Życie Marty Robin, Marta Robin – Krzyż i radość. Poniżej prezentujemy także pozostałe książki o Marcie Robin.

📚  Literatura poświęcona życiu Marty Robin

W ciągu ostatnich 30 lat wydano w języku polskim wiele książek o Marcie Robin. Większość to tłumaczenia z języka francuskiego autorów, którzy znali Martę i dzielą się jej fenomenem. Wiele z tych wydawnictw nie jest już dostępna w sprzedaży z powodu wyczerpanych nakładów, inne, nowsze, są łatwo osiągalne i godne polecenia.

Można je nabyć w księgarniach oraz w Ogniskach Miłości.

W Ognisku Miłości w Łopocznie dysponujemy także biblioteką książek o Marcie Robin do lektury podczas pobytu.
Literatura książki Marta Robin grafika kolaż Książki o Marcie Robin
„W niebie […] będę kontynuowała moją piękną misję sprawiania, aby kochano Miłość, zasiewania ziarna nadprzyrodzonych powołań […], otwierania boskich skarbców dla wszystkich dusz.”

Oto najistotniejsze książki o Marcie Robin

Marta Robin. Pasja życia
AUTOR:
Ks. Sławomir Sosnowski


Wydawnictwo eSPe,
Kraków 2014


„Marta Robin. Pasja życia” to duchowy portret tej niezwykłej postaci, próba ukazania tego, co tak bardzo fascynowało i przyciągało do niej tysiące ludzi. W tej książce widzimy Martę cierpiącą, ale i przepełnioną Bożą radością, uczestniczącą przez współczującą miłość w sprawach świata, a równocześnie zanurzoną w Bogu. Opowieść o niej to poruszające przypomnienie, że każde życie może być wypełnione miłością Bożą, przepełnione nią aż tak, że wydaje owoce, rozgrzewa serca innych, dając światu trochę światła. Trzeba się tylko odważyć i naprawdę przyjąć swoje życie jako Boży dar, tak jak to uczyniła Marta.
Zeszyty Marty Robin
Męki Marty Robin
(piątkowe zapiski Ks. Faure’a, proboszcza w Châteauneuf-de-Galaure)

Wydawnictwo POLIHYMNIA,
Lublin 2012
Zeszyty Marty Robin
Przygotowanie Paschy
Wydawnictwo POLIHYMNIA,
Lublin 2011


„Publikacja ta ukazuje Jezusa i Jego apostołów podczas Świętej Wieczerzy w Wieczerniku. Pomaga czytelnikowi lepiej docenić Ewangelie kanoniczne, jak i Tajemnicę Paschalną, tak jak podaje nam to liturgia. Marta żyje tym, co jest przedmiotem jej medytacji i co przeżywa każdego tygodnia, nieprzerwanie, przez ponad pięćdziesiąt lat. Jej to pragnieniem jest miłować i sprawiać, by miłowano Pana. Trzeba Go więc znać i trwać blisko Niego. Moim życzeniem i życzeniem Ognisk Miłości, wyrażającym się zwłaszcza podczas wszystkich naszych rekolekcji, jest to, by owo poznanie przyczyniło się do ewangelizacji”.

(Ze wstępu ojca Bernarda Michon, odpowiedzialnego Ognisk Światła i Miłości)
Jest taka Miłość
AUTOR:
Elżbieta Kasjaniuk


„Krótkie teksty do medytacji tajemnic różańcowych. Autorka czerpała z książek poświęconych stygmatyczce i mistyczce, Słudze Bożej Marcie Robin”.

(fragment recenzji ks. Mieczysława Jabłońskiego)
Życie Marty Robin
AUTOR:
Bernard Peyrous


Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,
Łódź 2008


Jest to ostatnia i jednocześnie najmniejsza książka tego autora. W sposób przejrzysty i z dużą znajomością podjętego tematu, przedstawia życie Marty oraz jej drogę duchową i rolę w powstawaniu Ognisk Światła i Miłości.
Marta Robin. Nieruchoma podróż
AUTOR:
Jean Jacques Antier


Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,
Ognisko Miłości, Łódź 2000


Najobszerniejsza z dotychczasowych książek o Marcie Robin. Jej autor pisze o życiu Marty oraz owocach jej misji: o Ogniskach Światła i Miłości oraz łaskach, jakich doświadczyli ludzie spotykający się z Martą. W drugiej części książki autor opisuje nadzwyczajne zjawiska towarzyszące Marcie – stygmaty oraz fakt, iż przez wiele lat nie przyjmowała pożywienia. Ukazując te fenomeny, próbuje uzasadnić ich nadprzyrodzony charakter, zestawia z doświadczeniami świętych w historii Kościoła, przytacza komentarz medyczny. Zawarte w książce świadectwa osób, które doświadczyły Bożej tajemnicy dzięki modlitwom i słowom Marty, pomagają „wznosić umysł i serce ku Trójcy Świętej, w niej utkwić wzrok pełen szacunku i miłości”, nie skupiając niepotrzebnie zbytniej uwagi czytelnika na tym co nadzwyczajne.
Marta Robin. To, co o niej wiem...
AUTOR:
Brat Efraim


Wydawnictwo eSPe,
Kraków 2004


Brat Efraim zaprasza nas do tego, aby spojrzeć na Martę oczyma tych, którym dane było z nią się spotkać, a nawet rozmawiać. Książka zawiera świadectwa różnych osób, dla których spotkanie z Martą było szczególnym doświadczeniem.
Marta Robin – świadectwo psychiatry
AUTOR:
Alain Assailly


Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów,
Warszawa 2001


„Praca autorstwa dr Assailly nie jest na pewno tą najlepszą książką o Marcie, ale wyróżnia się przecież na tle innych. I rzeczywiście, dr Assailly jest jednocześnie świadkiem i zewnętrznym, chłodnym obserwatorem […]. Chciałbym bardzo, żeby ta niewielka książka, przepełniona miłością i zdrowym rozsądkiem, wzbogacona spostrzeżeniami całego życia, dotknęła wielu umysłów i serc. Niech im ukaże choć odrobinę tego światła, które utrzymywało przy życiu Martę Robin, niech im ukaże choć cząstkę jej samej!”

(fragment wstępu ojca Bernarda Peyrous)
Rekolekcje z...
Marta Robin
AUTOR:
Henri-Marie Manteau-Bonamy


Wydawnictwo „M”,
Kraków 2002


Książka z serii „Rekolekcje z…” zawiera teksty Marty Robin ułożone w 15-dniowy cykl rekolekcji. „Cytowane przeze mnie teksty Marty, pochodzą z tego, co ona sama dyktowała jeszcze przed pojawieniem się ojca Finet (1936), a co aż do jej śmierci było przechowywane w szafie jej pokoju. Zapoznałem się z nimi i mogłem je przestudiować dopiero wtedy, gdy jako teolog uczestniczyłem w jej diecezjalnym procesie beatyfikacyjnym”.

(Autor)
Maryja sercem przy sercu
AUTOR:
Jacques Ravanel


Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”,
Lublin 2007


Książka ukazująca niezwykłą relację bliskości, jaką Marta Robin miała z Maryją, którą nazywała Ukochaną Mamą. „Ożywiony miłością do Dziewicy Maryi i karmiony słowami Marty Robin ojciec Ravanel (założyciel Ogniska w La Flatiere) wprowadza nas w prawdziwą zażyłość z Maryją. Zaprasza do odkrywania tej, którą Jezus dał nam za matkę: Jej duchowej roli, macierzyństwa obecności w dziejach podkreślonej przez objawienia, szczególnie w Lourdes […]. Ojciec Ravanel przybliża wiele jeszcze niepublikowanych tekstów z dziennika Marty Robin. Są to bogate w treść słowa ukazujące, do jakiego stopnia Maryja jest obecna i działa w świecie”.

(bp Didier-Léon Marchand)
Ryba to znaczy Chrystus
AUTOR:
Ojciec Jan Góra


Wydawnictwo „W drodze”,
Lednica 2000


Nie jest to książka wprost o Marcie Robin. Ojciec Jan Góra zawarł w niej (na stronie 98) świadectwo osobistego spotkania z Martą podczas rekolekcji, które przeżywał w Châteauneuf-de-Galaure. Autor wypowiada się na temat życia Marty dzieląc się swoimi myślami po przeczytaniu książki „Nieruchoma podróż”.
Weź me życie, Panie.
Długa msza Marty Robin
AUTOR:
Raymond Peyret


Wydawnictwo „M”,
Kraków-Warszawa 1995


Książka, której niestety nakład jest wyczerpany. Mamy nadzieję na jego wznowienie. Zawiera opis duchowej drogi Marty Robin. „Życie Marty było piękne niczym Msza Święta: jest w nim pieśń na wejście – wpierw radosna, potem pełna udręk, jest słuchanie słowa Bożego; jest w nim ofiarowanie i komunia z niebem; jego przedłużeniem staje się wysłanie na misję, które okazało się szczególnie owocne i które nadal trwa. Marta mawiała przecież: aż do skończenia świata będę apostołem miłości. Tak długo, jak będą na ziemi ludzie, którzy będą cierpieć, walczyć, błądzić, będę wstawiała się za nimi, przyjdę ich kochać, pomagać im, pokazywać im prawdziwą ojczyznę”.

(Z przedmowy Autora)
Marta Robin – Krzyż i radość
AUTOR:
Raymond Peyret


Wydano we Francji:
Editions Résiac 1986


Krzyż i radość to pierwsza książka o Marcie szczegółowo opisująca jej życie, duchowość i misję. Autor, kapłan wielokrotnie uczestniczący w rekolekcjach w Châteaunuef-de-Galaure (jeszcze za życia Marty), przedstawia jej biografię w sposób żywy, jasny i wyraźny.
Marta Robin prowadzona przez Maryję
(1925–1932, Fragmenty Pism)

AUTOR:
Henri-Marie Manteau-Bonamy


Wydawnictwo Księży Marianów,
Warszawa 1998


„Mała służebnica Służebnicy Pańskiej – tak Marta Robin nazywała samą siebie. Wielkim pragnieniem jej życia – tak bardzo obfitującego w cierpienie, ale i w niezwykłe łaski – było iść do Jezusa przez Maryję i pociągnąć ku tej drodze innych”.

(Autor)