Książki

Ks. Sławomir Sosnowski Marta Robin, Pasja życia
Wydawnictwo eSPe , Kraków 2014.

Marta Robin Pasja życia to duchowy portret tej niezwykłej postaci, próba ukazania tego, co tak bardzo fascynowało i przyciągało do niej tysiące ludzi. W tej książce widzimy Martę cierpiącą, ale i przepełnioną Bożą radością, uczestniczącą przez współczującą miłość w sprawach świata a równocześnie zanurzoną w Bogu. Opowieść o niej to poruszające przypomnienie, że każde życie może być wypełnione miłością Bożą, przepełnione nią aż tak, że wydaje owoce, rozgrzewa serca innych, dając światu trochę światła. Trzeba się tylko odważyć i naprawdę przyjąć swoje życie, jako Boży dar, tak jak to uczyniła Marta.


ZESZYTY MARTY ROBIN, DOKUMENTY I, MĘKI MARTY ROBIN

(piątkowe zapiski ks. Faure’a, proboszcza w Châteauneuf-de-Galaure).

Wydawnictwo. POLIHYMNIA, LUBLIN 2012.

meki_marty


Zeszyty Marty Robin PRZYGOTOWANIE PASCHY
Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2011.

Pascha„Publikacja ta ukazuje Jezusa i Jego apostołów podczas Świętej Wieczerzy
w Wieczerniku. Pomaga czytelnikowi lepiej docenić Ewangelie kanoniczne, jak i Tajemnicę Paschalną, tak jak podaje nam to liturgia. Marta żyje tym, co jest przedmiotem jej medytacji i co przeżywa każdego tygodnia, nieprzerwanie, przez ponad pięćdziesiąt lat. Jej to pragnieniem jest miłować i sprawiać, by miłowano Pana. Trzeba Go więc znać i trwać blisko Niego. Moim życzeniem i życzeniem Ognisk Miłości, wyrażającym się zwłaszcza podczas wszystkich naszych rekolekcji, jest to, by owo poznanie przyczyniło się do ewangelizacji”.
(Ze wstępu ojca Bernarda Michon, odpowiedzialnego Ognisk Światła i Miłości).


Elżbieta Kasjaniuk Jest taka Miłość

Różaniec z Martą„Krótkie teksty do medytacji tajemnic różańcowych. Autorka czerpała
z książek poświęconych stygmatyczce i mistyczce, słudze bożej Marcie Robin”.
(fragment recenzji ks. Mieczysława Jabłońskiego).


Bernard Peyrous Życie Marty Robin
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008.

Życie MartyJest to ostatnia i jednocześnie najmniejsza książka tego autora. W sposób przejrzysty i z dużą znajomością podjętego tematu, przedstawia życie Marty oraz jej drogę duchową i rolę w powstawaniu Ognisk Światła i Miłości.


Jean Jacques Antier Marta Robin. Nieruchoma podróż
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Ognisko Miłości, Łódź 2000.

nie_pogrozNajobszerniejsza z dotychczasowych książek o Marcie Robin. Jej autor pisze o życiu Marty oraz owocach jej misji: o Ogniskach Światła i Miłości oraz łaskach, jakich doświadczyli ludzie spotykający się z Martą. W drugiej części książki autor opisuje nadzwyczajne zjawiska towarzyszące Marcie – stygmaty oraz fakt iż przez wiele lat nie przyjmowała pożywienia. Ukazując te fenomeny, próbuje uzasadnić ich nadprzyrodzony charakter, zestawia z doświadczeniami świętych w historii Kościoła, przytacza komentarz medyczny. Zawarte w książce świadectwa osób, które doświadczyły bożej tajemnicy dzięki modlitwom i słowom Marty, pomagają „wznosić umysł i serce ku Trójcy Świętej, w niej utkwić wzrok pełen szacunku i miłości”, nie skupiając niepotrzebnie zbytniej uwagi czytelnika na tym co nadzwyczajne.


Brat Efraim Marta Robin TO, CO O NIEJ WIEM …

Wydawnictwo eSPe, Kraków 2004.

TocowiemBrat Efraim zaprasza nas do tego, aby spojrzeć na Martę oczyma tych, którym dane było z nią się spotkać, a nawet rozmawiać. Książka zawiera świadectwa różnych osób, dla których spotkanie z Martą było szczególnym doświadczeniem.


Alain Assailly Świadectwo psychiatry Marta Robin – świadectwo psychiatry
Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 2001.

Świadectwo...„Praca autorstwa doktor Assailly nie jest na pewno TĄ NAJLEPSZĄ książką
o Marcie, ale wyróżnia się przecież na tle innych. I rzeczywiście, doktor Assailly jest jednocześnie świadkiem i zewnętrznym, chłodnym obserwatorem […].  Chciałbym bardzo, żeby ta niewielka książka, przepełniona miłością i zdrowym rozsądkiem, wzbogacona spostrzeżeniami całego życia, dotknęła wielu umysłów i serc. Niech im ukaże choć odrobinę tego światła, które utrzymywało przy życiu Martę Robin, niech im ukaże choć cząstkę jej samej!”
(fragment wstępu ojca Bernarda Peyrous).


Henri-Marie Manteau-Bonamy Marta Robin Rekolekcje z…
Wydawnictwo „M”, Kraków 2002.

Rekolekcje z MartąKsiążka z serii Rekolekcje z…, zawiera teksty Marty Robin ułożone w 15 dniowy cykl rekolekcji. „…Cytowane przeze mnie teksty Marty, pochodzą z tego, co ona sama dyktowała jeszcze przed pojawieniem się ojca Finet (1936), a co aż do jej śmierci było przechowywane w szafie jej pokoju. Zapoznałem się z nimi i mogłem je przestudiować dopiero wtedy, gdy jako teolog uczestniczyłem w jej diecezjalnym procesie beatyfikacyjnym”. (Autor)


Jacques Ravanel Maryja sercem przy sercu
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2007.

Maryja sercem...Książka ukazująca niezwykłą relację bliskości, jaką Marta Robin miała z Maryją, którą nazywała Ukochaną Mamą. „Ożywiony miłością do Dziewicy Maryi i karmiony słowami Marty Robin ojciec Ravanel (założyciel Ogniska w La Flatiere) wprowadza nas w prawdziwą zażyłość z Maryją. Zaprasza do odkrywania tej, którą Jezus dał nam za matkę: Jej duchowej roli, macierzyństwa obecności w dziejach podkreślonej przez objawienia, szczególnie w Lourdes […]. Ojciec Ravanel  przybliża wiele jeszcze niepublikowanych tekstów z dziennika Marty Robin. Są to bogate w treść słowa ukazujące, do jakiego stopnia Maryja jest obecna i działa w świecie”.
(bp Didier-Léon Marchand)


Ojciec Jan Góra Ryba to znaczy Chrystus
Wydawnictwo „W drodze”, Lednica 2000.

Ryba...Nie jest to książka wprost o Marcie Robin. Ojciec Jan Góra zawarł w niej (na str.98 nn.) świadectwo osobistego spotkania z Martą podczas rekolekcji, które przeżywał w Châteauneuf-de-Galaure. Autor wypowiada się na temat życia Marty dzieląc się swoimi myślami po przeczytaniu książki „Nieruchoma podróż”.


Raymond Peyret Weź me życie Panie Długa msza Marty Robin
Wydawnictwo „M”, Kraków-Warszawa 1995.

Weź me życie PanieKsiążka, której niestety nakład jest wyczerpany. Mamy nadzieję na jego wznowienie. Zawiera opis duchowej drogi Marty Robin. „życie Marty było piękne niczym Msza Święta: jest w nim pieśń na  wejście – wpierw radosna, potem pełna udręk, jest słuchanie słowa Bożego; jest w nim ofiarowanie
i komunia z niebem; jego przedłużeniem staje się wysłanie na misję, które okazało się szczególnie owocne i które nadal trwa. Marta mawiała przecież: aż do skończenia świata będę apostołem miłości. Tak długo, jak będą na ziemi ludzie, którzy będą cierpieć, walczyć, błądzić, będę wstawiała się za nimi, przyjdę ich kochać, pomagać im, pokazywać im prawdziwą ojczyznę”.
(Z przedmowy Autora).


Raymond Peyret Krzyż i radość
Wydano we Francji: Editions Résiac 1986.

KrzyziradoscKrzyż i radość to pierwsza książka o Marcie szczegółowo opisująca jej życie, duchowość i misję. Autor, kapłan wielokrotnie uczestniczący w rekolekcjach w Châteaunuef-de-Galaure (jeszcze za życia Marty) przedstawia jej biografię
w sposób żywy, jasny i wyraźny.


Henri-Marie Manteau-BonamyMarta Robin prowadzona przez Maryję
1925-1932 Fragmenty Pism.

Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998.

„Mała służebnica Służebnicy Pańskiej – tak Marta Robin nazywała samą siebie. Wielkim pragnieniem jej życia – tak bardzo obfitującego w cierpienie, ale i w niezwykłe łaski – było iść do Jezusa przez Maryję i pociągnąć ku tej drodze innych”. (Autor)