Marta Robin

Była wieśniaczką z Châteauneuf-de-Galaure

BFW Marta do cytatuByliśmy ludźmi z bardzo prostego środowiska, ale moi rodzice bardzo nas
kochali. Błogosławię moich rodziców, którzy wychowując nas, mieli w zwyczaju nas wysłuchać, gdy bolała nas głowa i mówili: To przejdzie, jak się prześpisz.
I to była prawda.

Marta Robin urodziła się w 1902 r.
w Châteauneuf-de-Galaure, w środkowo-wschodniej Francji, w departamencie Drôme, w diecezji Valence,
70 km na południe od Lyonu. Była ostatnią z sześciorga dzieci Józefa i Amelii Robinów. Była zdrową, pobożną wieśniaczką, jakich z pewnością nie brakowało
w ówczesnej Francji.


 Żyła w gospodarstwie w małym zaułku Châteauneuf zwanym Moilles

BFW Marta do cytatu


Mój tata nauczył mnie doić krowy. On tego bardzo nie lubił. To śmieszne uczucie, kiedy się    znajdzie pod krową po raz pierwszy. To grube! Kozy to umiałam doić, ale to nie to samo…

Gospodarstwo Robinów leżało na terenie parafii Saint Bonnet de Galaure, gdzie Marta została ochrzczona 5 kwietnia 1902 r.Jako szóste, najmłodsze dziecko, miała głęboką, dobrą relację ze swoimi rodzicami. Pomagała im chętnie w pracach gospodarskich.

 rodzice Marty   

Rodzice Marty Robin


Zachorowała bardzo poważnie w wieku 16 lat

BFW Marta do cytatu


1 grudnia 1918 r., przed południem, upadłam na podłogę w kuchni i poczułam się bardzo chora. Głośno wołałam o lekarza.

                                                                                                                  Choroba (później zidentyfikowana jako zapalenie mózgu) i cierpienie, dokonały nagle przewrotu w życiu bardzo młodej Marty, która miała swoje plany na przyszłość. Odtąd treścią jej codzienności stały się lekarstwa i kuracje dostępne na poziomie ówczesnej medycyny, nadzieja na uzdrowienie i nawroty choroby oraz zniechęcenie.

Co można powiedzieć o mnie i moim życiu? Moje dni upływają jednakowo, monotonne i podobne do siebie. Mój dzień jutrzejszy będzie taki sam jak inne dni. Upłynie mi w towarzystwie mamy, zawsze ten sam, szary i monotonny, przynosząc jeszcze więcej smutku niż radości.


 Podczas misji parafialnych otrzymała od Boga nowe życie…

BFW Marta do cytatu


Po latach niepokoju, grzechu, po wielu ciężkich doświadczeniach fizycznych i duchowych ośmieliłam się wybrać Chrystusa Jezusa.

W dniu 3 grudnia 1928 r. dwóch kapucynów-misjonarzy, odwiedzając chorych i cierpiących w ramach misji parafialnych, złożyło Marcie wizytę. Marta wyspowiadała się i przyjęła Komunię Świętą. Wtedy wszystko się zmieniło!

4 o. Finet i proboszcz

W 1928 r. Marta napisała do swojego proboszcza:
Księże Proboszczu i drogi Ojcze Duchowy…Przecież Ksiądz chce, abym była po trosze dzieckiem Księdza…


Bóg posłużył się Martą, aby powołać do życia Ogniska Miłości…

W 1933 r. Jezus objawił Marcie pragnienie Swojego Serca:

BFW Marta do cytatu

Chcę, żeby było to ognisko błyszczące światłem, dobrocią i miłością; ośrodek wielkich zmartwychwstań duchowych, żywa oaza dla dusz dobrej woli, dla dusz strwożonych i zniechęconych, dla zatwardziałych grzeszników i dla sceptyków, dom Mojego Serca otwartego dla wszystkich.

Dzieło Ognisk Światła i Miłości (Foyers de Charité) rozpoczęło się w 1934 r. od utworzenia (na prośbę Marty skierowaną do ks. proboszcza Faure’a) małej, wiejskiej szkoły dla dziewcząt. Pierwszym uczennicom tej szkoły Marta powierzyła prośbę o modlitwę w intencji misji, którą Bóg jej objawił. 10 lutego 1936 r. ks. Jerzy Finet przywiózł z Lyonu do Châteauneuf obraz Matki Bożej – Pośredniczki Wszelkich Łask, którego Marta bardzo pragnęła dla nowo utworzonej szkoły. Jego spotkanie z Martą tego dnia stało się decydujące. (więcej: Geneza Ognisk Miłości)


 Jej życie było „nieustającą Eucharystią”

BFW Marta do cytatu


Moje życie jest nieustającą Mszą. Czuję, że moje łóżko nie jest łóżkiem, to raczej ołtarz.
     

Utożsamienie się z Jezusem, który na krzyżu oddał wszystko całkowicie z siebie rezygnując, było istotą jej powołania. Ponieważ Msza Święta jest pamiątką ofiary Chrystusa, całe swoje życie postrzegała jako Eucharystię.


 Nazywała Maryję swoją „Kochaną Mamą”

BFW Marta do cytatu

Mój Boże, jestem biedną, maleńką służebnicą Twojej Służebnicy. Ona jest moją Matką. Ona jest moją Królową. Ona jest moją Panią. Ona jest moim wzorem. Ona jest moją gwiazdą. Ona jest moją podporą. Ona jest moją siłą i schronieniem.

Relacje Marty z Maryją cechowała prawdziwa zażyłość. Jej pobożność maryjna była bliska pobożności św. Ludwika-Marii Grigniona de Montfort. Marta uważała przekonanie, że w życiu chrześcijańskim rozwiązaniem najprostszym i najpewniejszym jest powierzyć się Maryi niczym dziecko, ponieważ Macierzyństwo Najświętszej Dziewicy wobec każdego jest odbiciem miłości Boga Ojca.       


 Była wierną córką Kościoła

BFW Marta do cytatu

Świeccy potrzebują więcej kapłanów, świętszych kapłanów.

O Kościele zawsze mówiła z miłością. Zdecydowanie broniła idei, aby wiarę proponować każdemu. Już w dzieciństwie i młodości doświadczała nacisków antyklerykalizmu. Pragnęła więc odnowy w głoszeniu wiary, lecz zdawała sobie sprawę, że wymaga to również odmłodzenia Kościoła, czemu poświęciła się bez reszty. Wspierała posługę wielu duchownych poprzez ofiarę ze swojego cierpienia, modlitwę, poprzez dodawanie im odwagi. .


 Była jak starsza siostra, przyjaciółka, podpora

W niebiBFW Marta do cytatue[…] będę kontynuowała moją piękną misję <<sprawiania, aby kochano Miłość>>, zasiewania ziarna nadprzyrodzonych powołań[…] otwierania boskich skarbców dla wszystkich dusz. Z wysoka[…]usłyszę ich lepiej, będę jeszcze więcej robiła.

Zmarła w piątek, 6 lutego 1981 roku, ale płodność jej życia nie
zakończyła się wraz ze śmiercią. Do domu Marty nieustannie przybywają rzesze pielgrzymów. Modlący się za jej przyczyną nadal doświadczają obcowania z osobą żywą, z przyjaciółką, która wspiera w przezwyciężaniu trudności wspólnotowych czy indywidualnych oraz w głoszeniu Boga we współczesnym świecie. Wielu spośród odwiedzających Martę złożyło świadectwo jej skutecznego wstawiennictwa.

Proces beatyfikacyjny Marty Robin został zakończony na etapie diecezjalnym w kwietniu 1996 roku.
8 listopada 2014 roku Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała dekret ogłaszający heroiczność cnót Marty. Dekret Stolicy Apostolskiej.

Oryginalna, francuska strona Marty Robin:  www.martherobin.com