Myśli Marty Robin

Myśli Marty Robin

Myśli Marty Robin to cytaty francuskiej mistyczki zebrane w jednym miejscu.

Ognisko Miłości w Łopocznie: Poznaj najważniejsze myśli Marty Robin!

Przyjedź do Łopoczna i przeżyj wyjątkowe rekolekcje, podczas których będziesz mógł poznać myśli Marta Robin.

💭  Najważniejsze cytaty i myśli Marty Robin

„Opisuję różne sprawy tylko dla ojca duchowego i wiem, że potrafi on zachować mój drogi i wielki sekret. Pisać dla niego, pisać, aby okazać posłuszeństwo, to także rodzaj modlitwy.” [16.02.1932]

Wśród tekstów Marty spotykamy różne pisma: listy, modlitwy, przemyślenia… W latach 1929–1932 na polecenie księdza proboszcza z Châteauneuf-de-Galaure, prowadzi dziennik („Journal” – we Francji wydany drukiem w 2013 roku, w Polsce czekamy na jego tłumaczenie).

Marta, ponieważ sama jest sparaliżowana, potrzebuje sekretarza… i czasami wiele ją to kosztuje. Sama z siebie nie zamierza pisać książek. Pewnego dnia zdobywa się na wyznanie: „Coraz większą niechęć budzi we mnie pisanie. Objawiać zaszczyty niebieskie, ujawniać coraz liczniejsze łaski, którymi obdarza mnie Bóg miłości, to najboleśniejsza próba… A jednak muszę wyjawić mojemu ojcu wszystko, co leży mi na duszy.” [23.02.1932]

W pismach, które znamy, wyraża całe swoje życie. Mówi o tym, czego doświadcza, stara się oddać swoje uczucia, pragnienia, miłość do Pana Boga.

Jednym z sekretarzy Marty był ks. Faure, obecny każdego tygodnia przy jej łóżku, gdy przeżywała Mękę Pana Jezusa. Poruszające są te zapiski będące świadectwem jej szczególnego zjednoczenia z Bogiem.
Marta Robin Ognisko Miłości Les Foyers de Charité

Myśli Marty Robin

O modlitwie dzieci

O modlitwie dzieci

Czyż serca małych dzieci nie są stworzone do modlitwy i miłości? Dlaczego więc tak mało z nich się modli? [...] Modlitwa dzieci jest wszechmogąca. Nic piękniejszego od dziecięcej modlitwy, która wznosi się do Boga. Dzieci, zjednoczone w modlitwie, działają cuda.

O księżach

O księżach

Rozpal ogień Twojej miłości w sercach wszystkich Twych kapłanów. Obdarz ich [...] szczerą wolą uświęcania się. Och, tak, daj im Twoją Miłość, daj im świętą wytrwałość w modlitwie, by nieustannie prosić o wytrwałość w Miłości. Niech to udoskonalanie skłoni ich do realizacji Twej Woli, by rozszerzać Twoje królestwo w duszach po całej ziemi.

O oddaniu życia Bogu

O oddaniu życia Bogu

Na zawsze przynależcie już do Boga, w tym ziemskim życiu i w życiu wiecznym, błogosławiąc Go nieprzerwanie, służąc Mu wiernie pośród trudów, bólu, ale i w radości niesienia krzyża w ślad za Nim.

O cierpieniu

O cierpieniu zjednoczonym z krzyżem Chrystusa Pana

Och, gdybyśmy wiedzieli o całej miłości, jaką Jego miłujące serce może przyjąć w westchnieniu bólu, w ukrytym cierpieniu, wyrzeczeniu, które kosztuje, ofierze, na którą radośnie się zgadzamy, w uśmiechu, który kryje łzy.

Marta Robin Ognisko Miłości Les Foyers de Charité Myśli Marty Robin

O Eucharystii

O Eucharystii

W wieczności miarą uszczęśliwiającej chwały stanie się żarliwość, z jaką przyjmowaliśmy Jezusa w Komunii świętej.

O miłości Bożej

O miłości Bożej

Czy to możliwe, by Bóg aż tak kochał ludzi? Można powiedzieć, że ich szczęście jest Jego szczęściem. Raduje się ich powrotem, przebaczeniem, które im daje, jakby ich potrzebował. Bóg jest znieważany, a to On najbardziej raduje się z tego, że może przebaczać?!

O Maryi

O Maryi

O tak, nauczmy się stawać małymi i nie czynić niczego bez rady, bez pomocy, bez natchnienia i przyzwolenia naszej ukochanej Królowej!

O głoszeniu Ewangelii

O głoszeniu Ewangelii

Chciałabym głosić Ewangelię we wszystkich stronach świata jednocześnie, i nawet na najbardziej oddalonych wyspach. Chciałabym pójść tam, gdzie nikt jeszcze nie dotarł.