Dzieło Ognisk Miłości

kimjestemy

Ogniska Światła i Miłości (Foyers de Charité)

W każdej epoce, w zależności od ludzkich potrzeb Duch Święty wzbudza nowe inicjatywy
w celu głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom.

W naszych czasach Bóg posłużył się Martą Robin i ks. Jerzym Finet, aby powołać do życia Ogniska Światła i Miłości (Foyers de Charité).


Kim jesteśmy?wspolnota

Katolickie wspólnoty ochrzczonych, kobiet i mężczyzn.

Wspólnoty Ognisk Światła i Miłości powstają zawsze jako część ludu Bożego, powierzonego biskupowi konkretnej diecezji, w którą pozostają wszczepione.


Tworzą Bożą rodzinę na ziemi, za przykładem pierwszych chrześcijan (zob. Dz. 4,32-35)

 • pod przewodnictwem kapłana, który jest ojcem Wspólnoty;
  – żadne Ognisko Miłości nie może funkcjonować bez kapłana, który jest dla niego ojcem, żyjącym na stałe w łonie Wspólnoty;
  – wokół kapłana gromadzą się współpracownicy świeccy;
  S „Przybywają z różnymi charakterami, temperamentami i w różnym wieku, wiodą życie wspólne bez żadnego nowicjatu”
  – poprzez wspólne zamieszkanie, miłość braterską, pracę i modlitwę dają świadectwo jedności
 • oddają do wspólnego użytku swoje dobra materialne, intelektualne i duchowe

Są w Kościele stowarzyszeniem wiernych (kapłanów i świeckich) o charakterze międzynarodowym.

Statuty Ognisk Miłości zatwierdziła Papieska Rada ds. Świeckich 8 grudnia 19199  roku.
Ognisko Światła i Miłości w Châteauneuf-de-Galaure (Francja, diecezja Valence, koło Lyonu) jest Ogniskiem-Centrum. Stanowi ono miejsce jedności, duchowej odnowy i współpracy między Ogniskami Miłości. Na całym świecie istnieją 82 Wspólnoty (więcej). Posługuje w nich niemal 100 kapłanów i ok. 1000 osób świeckich.


Głoszą światu Ewangelię poprzez rekolekcje.

 • Ogniska Światła – „światło” odwołuje się do nauczania. Podstawową misją i środkiem, jakim KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAdysponują Ogniska Miłości dla odnowienia świata, są rekolekcje nazwane biblijnym fundamentem wiary. Trwają pięć dni, odbywają się w milczeniu, zawierają syntezę wiary katolickiej i życia chrześcijańskiego.
 • Ogniska Miłości – „miłość” odwołuje się do świadectwa jedności we wspólnocie Kościoła (kapłanów i świeckich) powołanych przez Pana, aby objawiać światu Miłość i prawdziwe oblicze Boga.

Maryja – Matka Kościoła jest Matką każdej Wspólnoty.
matka wspolnoty Moja Najświętsza Matka będzie Królową chwalebnie kochaną i słuchaną w tym Ognisku mojej Miłości. Ona sama poprowadzi je dzięki swej macierzyńskiej obecności.
– w każdym Ognisku Miłości, które jest „Bożą rodziną na ziemi”, Maryja jest Matką każdego z członków
i gromadzi nas wokół swojego Syna.