Możemy współpracować

mozemy wspolpracowac

11beatka


 

 

Ognisko, to nie tylko członkowie Wspólnoty, ale także przyjaciele, którzy chcą z nami współpracować. Zapraszamy do naszego domu byłych uczestników rekolekcji: młodzież i dorosłych, ale również tych, którzy chcą nas bliżej poznać. Można tutaj przyjechać (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), po to, aby razem ze Wspólnotą przeżyć kilka dni na modlitwie i pracy. (zob. REKOLEKCJE Z PRACĄ ORA ET LABORA)

Potrzebujemy Waszej pomocy
• w rekolekcjach: dla dzieci, młodzieży, rodzin – do opieki i animowania zajęć w grupach
• w kuchni
• w ogrodzie.