O Nas

onas

Członkowie wspólnoty Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach:

Ojciec Ogniska Mirosław Bielecki     o. mirek
Kapłan diecezji lubelskiej. W lipcu 2008 r. ksiądz Abp Józef Życiński mianował go ojcem duchownym Ogniska Światła i Miłości w  Kaliszanach. Troszczy się o życie duchowe członków Wspólnoty i byt materialny Ogniska. Prowadzi rekolekcje (w domu Ogniska  i poza nim), służy w  sakramencie pokuty i pojednania.  Można  spotkać  się z Ojcem na indywidualnej rozmowie.


Beata Kowalczyk
Pochodzi z Podzamcza (parafia Mełgiew).beata Z zawodu pielęgniarka. Była u początków tworzenia się Wspólnoty.
W Ognisku od 1 kwietnia 1997 r. Akt Zaangażowania złożyła
20 października 2001 r. Pan Bóg posłużył się nią, aby na ziemi lubelskiej mógł powstać i przetrwać „Dom Jezusowego Serca”. (patrz: link nasza historia) Odpowiedzialna Wspólnoty. Troszczy się o organizację życia wspólnotowego.


Anna Kropornicka      Ania
Pochodzi z Zamojszczyzny (parafia Miączyn). Z zawodu katechetka. W  Kaliszanach od 1 kwietnia 1997 r. Złożyła Akt Zaangażowania 20 października 2001 r. Troszczy się o czystość
i estetykę domu, aby uczestnicy rekolekcji mogli czuć się w nim dobrze. Podczas liturgii akompaniuje na cytrze i gitarze.


Sławek Kosowskislawek
Pochodzi z Lubelszczyzny (parafia  Łęczna).  Z  zawodu  ślusarz.
W Ognisku   od  1 stycznia   1998 r. Złożył Akt zaangażowania
10 września 2005 r. Od 2001 r. jest szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej. W domu zarządza finansami i zajmuje się ogrodem.


Irena ŻółkiewskaIrena
Pochodzi z Chełma (parafia Narodzenia NMP). Z zawodu budowniczy dróg i mostów. W Ognisku od maja 2001 r. Złożyła Akt zaangażowania 10 września 2005 r. Zajmuje się naszą księgowością.


Dorota Romaniuk
Dorota2 Pochodzi z Podlasia (parafia Milanów k. Parczewa). Z zawodu sekretarka. W Ognisku od 4 listopada 2005 r. Jest odpowiedzialna za kuchnię. „Ma charyzmat do dzieci”.

 


Robert Wawer Robert2
Pochodzi z Lubelszczyzny (parafia Karczmiska). Z zawodu elektryk.
W Ognisku od 1 maja 2011 r. Służy Panu Bogu jako „złota rączka”.
Od 2014 r. jest szafarzem nadzwyczajnym

 

 


Imię i Nazwiskofotos
Członkiem Wspólnoty Ogniska Światła i Miłości może zostać każdy, kto z pomocą Kościoła odczyta znaki bożego prowadzenia i powołania do życia wg Ewangelii i charyzmatu powierzonego Marcie Robin i ojcu Finet.