Rekolekcje Podstawowe

biblijny

swiadectwo agnieszki

Świadectwo Agnieszki

FILM

Świadectwo Agnieszki cz.2

 

Specyfika tych rekolekcji

Podczas katechez na podstawie Biblii omawiane są najważniejsze, fundamentalne prawdy chrześcijaństwa: Tajemnica Boga, człowiek, grzech, Miłosierdzie Boga, Dekalog, Jezus Chrystus, Kościół, Eucharystia, kapłaństwo, chrzest, przebaczenie grzechów, cierpienie, Zmartwychwstanie, modlitwa, osoba Maryi. Celem rekolekcji jest ukazanie tych prawd jako wzajemnie powiązanych i dopełniających się. Z takiego spojrzenia rodzi się dojrzała wiara.

Rekolekcje dla Ciebie

jeśli potrzebujesz3 wyciszenia

 • zatrzymania w biegu życia
 • odpoczynku
 • wyciszenia
 • refleksji nad własnym życiem
 • czasu na podjęcie ważnych decyzji
 • odzyskania wewnętrznego pokoju

jeśli pragniesz 

 • doświadczyć obecności Boga
 • modlić się głębiej
 • rozumieć lepiej Słowo Boże
 • wejść w misterium liturgii
 • dojrzewać w wierze

Aby dobrze przeżyć REKOLEKCJE PODSTAWOWE

w Ognisku Miłości należy:

 • zostawić codzienne obowiązki
 • wyjechać na 5 dni
 • zanurzyć się w ciszę (wyłączyć telefon)
 • uważnie słuchać głoszonych katechez
 • stanąć „twarzą w twarz” z Bogiem
 • odkryć Bożą mądrość
 • podzielić się radością, bólem, planami, wątpliwościami z księdzem lub członkiem Wspólnoty
 • można także skorzystać ze spowiedzi.

Prowadzący: Ojciec Ogniska ks. Mirosław Bielecki

Informacje praktyczne

  • Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis, budzik (nie w telefonie komórkowym), obuwie na zmianę. Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
  • W rekolekcjach mogą brać udział wszyscy bez względu na wykształcenie, wiek i stan. Nauki rekolekcyjne są kierowane zarówno do odczuwających potrzebę pogłębienia swojej wiary, jak i do wątpiących, poszukujących, niewierzących.
 • W kosztach rekolekcji każdy uczestniczy zgodnie ze swoim sumieniem, według realnych możliwości finansowych w duchu dzielenia się z innymi. Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach. Ognisko utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i ludzi nam życzliwych.
  Ofiary można przekazywać na konto: 14 1020 3235 0000 5102 0028 9579.