Rekolekcje dla małżeństw i rodzin

malzenstwa

(więcej w Galerii)

Specyfika tych rekolekcji

Celem ich jest pogłębienie i odnowienie jedności i miłości małżonków.
Proponujemy dwie formy:

 • kilkudniowe rekolekcje dla małżeństw, które chcą przeżyć rekolekcje wraz z dziećmi  Podczas konferencji zapewniamy opiekę nad dziećmi (do 12. roku życia).
 • weekend dla małżonków i poważnie myślących o małżeństwie ( bez dzieci ).

Rekolekcje dla Was

RDM 2

jeśli potrzebujecie

 • bycia razem
 • odnowienia więzi
 • odpoczynku
 • spokojnego dialogu
 • nabrania dystansu do siebie i problemów

RDM 4
RDM 3

jeśli pragniecie

 • tworzyć rodzinę katolicką
 • umocnić się w wierze
 • zobaczyć życie w świetle Słowa Bożego
 • razem doświadczyć obecności Boga
 • powierzyć wasze sprawy  Jego opatrzności
 • nabrać odwagi i siły

Aby dobrze przeżyć REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW w Ognisku Miłości należy:

 • zostawić codzienne obowiązki
 • wyjechać razem na 5 dni
 • wsłuchać się w nauczanie kapłana
 • podjąć pogłębioną modlitwę: osobistą i wspólną
 • rozmawiać z małżonkiem (jeśli trzeba, to także w obecności prowadzącego rekolekcje)

Informacje praktyczne

 • Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis, obuwie zamienne. Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
 • W rekolekcjach mogą brać udział wszystkie małżeństwa, bez względu na wiek i staż małżeński, także osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i poszukujące umocnienia na drodze wiary.
 • W kosztach rekolekcji każdy uczestniczy zgodnie ze swoim sumieniem, według realnych możliwości finansowych w duchu dzielenia się z innymi. Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach. Ognisko utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i ludzi nam życzliwych. Ofiary można przekazywać na konto: 14 1020 3235 0000 5102 0028 9579.