Rekolekcje pogłębiające

poglebiajace

poglebiajace  poglebajace2

Specyfika tych rekolekcji

Rekolekcje trwają 1-5 dni. Często prowadzone są przez księży-przyjaciół Ogniska Miłości.

Ich treścią jest pogłębienie wybranych tematów, np. Miłosierdzie Boże, Pascha Jezusa Chrystusa, Najświętsze Serce Jezusa, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania, modlitwa, droga do wiary.

UWAGA:  ponieważ ogromnym zainteresowaniem cieszy się w naszym domu Szkoła Modlitwy dla Dzieci, jako dobrą kontynuację formacji proponujemy:
Szkołę Modlitwy dla młodzieży i dorosłych.

„Otwórz mnie na Słowo”

polecane są osobom, które po raz pierwszy spotykają się z drogą Lectio Divina.

Chcemy przybliżyć ten piękny skarb Kościoła omawiając poszczególne momenty tej drogi, wprowadzając w praktykę tej modlitwy. Proponujemy przeżycie tych rekolekcji tym, którzy pragną skorzystać z formacji Lectio Divina według czterech Ewangelii.

Rekolekcje „Lectio divina”, oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących: prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Wierne i cierpliwe kroczenie drogą „Lectio divina” pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. „Lectio divina” jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: „W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie…” (Pastores dabo vobis, 47).

Rekolekcje dla Ciebie RP 2Foto

jeśli potrzebujesz

 • czasu na modlitwę
 • zatrzymania się na chwilę
 • wyciszenia
 • wyjaśnienia konkretnych zagadnień

jeśli pragniesz

 • pogłębić swoją wiaręRP 3RP 4
 • wsłuchać się w Słowo Boże
 • odkryć lub ożywić na nowo relację z Bogiem
  w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii

Aby dobrze przeżyć REKOLEKCJE POGŁĘBIAJĄCE

w Ognisku Miłości należy:

 • zostawić codzienne obowiązkiRP 5
 • wyjechać na 1-5 dni
 • zanurzyć się w ciszę (wyłączyć telefon)
 • stanąć „twarzą w twarz” z Bogiem
 • uważnie wsłuchać się w głoszone Słowo
 • podzielić się radością, bólem, planami, wątpliwościami
  z księdzem lub członkiem Wspólnoty
 • można także skorzystać ze spowiedzi.

Program

(może ulec drobnym zmianom)

prog_rek_pogl2

Informacje praktyczne

 • Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis, budzik (nie
  w telefonie komórkowym), obuwie na zmianę. Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
 • W rekolekcjach mogą brać udział wszyscy bez względu na wykształcenie, wiek i stan. Nauki rekolekcyjne są kierowane zarówno do odczuwających potrzebę pogłębienia swojej wiary, jak i do wątpiących, poszukujących, niewierzących.
 • W kosztach rekolekcji każdy uczestniczy zgodnie ze swoim sumieniem, według realnych możliwości finansowych w duchu dzielenia się z innymi. Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach. Ognisko Miłości utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i ludzi nam życzliwych.
  Ofiary można przekazywać na konto: 14 1020 3235 0000 5102 0028 9579.