Dla Mężczyzn

mezczyzni   

Specyfika tych rekolekcji

Spotkanie w gronie mężczyzn starszych i młodszych, samotnych i żonatych, może być okazją do ubogacającej wymiany doświadczeń na drodze wiary. To czas poszukiwania męskiej tożsamości i duchowości w samotności przed Bogiem, ale też w spotkaniu z innymi mężczyznami: mężami, ojcami, duchownymi, którzy szukają swojej własnej, męskiej odpowiedzi na Bożą łaskę. Tak jak Bóg inaczej prowadził Maryję, a inaczej św. Józefa, tak i dzisiaj mężczyzna jest inaczej obdarowany, ale też inne wymagania się mu stawia. Będziemy w męskim gronie modlić się o to, aby całą swoją osobą, wszystkimi swoimi talentami, ale także zranieniami, lękami, wątpliwościami powiedzieć Bogu nasze męskie TAK. Te rekolekcje odbywają się bez konieczności zachowania milczenia. W programie, oprócz spotkań będących umocnieniem dla ducha, przewidziane są także chwile pracy i rekreacji.

Można czasem usłyszeć, że opiekowanie się jest domeną kobiet, jest to pewien stereotyp okaleczający męską osobowość i duchowość.
To ważne, czy ja-mężczyzna potrafię się kimś opiekować, skoro mój Bóg-Ojciec opiekuje się mną, skoro św. Józef jest „Najlepszym Opiekunem”.
Na tych rekolekcjach przyjrzymy się naszym umiejętnościom opieki, zastanowimy się, czy można by było LEPIEJ zaopiekować się powierzonymi nam osobami, a wszystko to w świetle opiekuńczej miłości Boga, objawionej w Chrystusie.

Rekolekcje dla Ciebie rekol. meskie2

jeśli potrzebujesz

 • zmiany środowiska na kilka dni
 • odpoczynku od swoich zajęć
 • obiektywnego spojrzenia na problemy codzienności

1

jeśli pragniesz

 • pogłębić swoją wiarę, duchowość
 • spożytkować swoje męskie siły
 • przemyśleć spokojnie ważne i trudne sprawy

Aby dobrze przeżyć REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN
w Ognisku Miłości należy:

 • wyjechać na 3 dni
 • „zainwestować w siebie”
 • wsłuchać się w nauczanie Kościoła
 • włączyć się w „zajęcia praktyczne”
 • podzielić się swoimi sprawami, pytaniami, wątpliwościami z prowadzącym rekolekcje
 • można także skorzystać ze spowiedzi

Program

(może ulec drobnym zmianom)

Informacje praktyczne

  • Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis, obuwie na zmianę.
  • Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
  • W rekolekcjach mogą brać udział wszyscy mężczyźni bez względu na wykształcenie, wiek i stan (świeccy i duchowni). Nauki rekolekcyjne są kierowane zarówno do odczuwających potrzebę pogłębienia swojej wiary, jak i do wątpiących, poszukujących, ale też niewierzących.
 • W kosztach rekolekcji każdy uczestniczy zgodnie ze swoim sumieniem, według realnych możliwości finansowych w duchu dzielenia się z innymi. Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach. Ognisko utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i ludzi nam życzliwych.

      Ofiary można przekazywać na konto: 14 1020 3235 0000 5102 0028 9579.