Spotkania Biblijne

spotkaniabiblijne

Specyfika tych rekolekcji

Krótkie rekolekcje dla tych, którzy chcą lepiej rozumieć Biblię. Ukazują one sposób odczytywania Pisma Świętego w historii Kościoła oraz w dniu dzisiejszym, w świetle najnowszych badań egzegetów i nauczania Kościoła.

Rekolekcje dla Ciebiebiblijny fundament wiarySB 2

jeśli pragniesz

 • lepiej rozumieć Słowo Boże
 • ożywić swoją relację z Bogiem
 • wprowadzić Bożą Mądrość w swoją codzienność

jeśli potrzebujesz KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAspotkania biblijne

 • spotkania z wybitnym biblistą
 • zatrzymania się w biegu życia, wyciszenia
 •  nasycenia się Słowem Bożym

Aby dobrze przeżyć SPOTKANIA BIBLIJNE w Ognisku Światła i Miłości należy:

 • zostawić codzienne obowiązki
 • wyjechać na 2 dni
 • zagłębić się w ciszę (wyłączyć telefon komórkowy)SB 5
 • stanąć „twarzą w twarz” z Bogiem
 • wziąć do ręki Pismo Święte
 • wsłuchać się w Słowo Boże
 • podzielić się radością, bólem, planami, wątpliwościami z księdzem lub członkiem Wspólnoty
 • można skorzystać ze spowiedzi.

Prowadzący: ks. prof. Mirosław Wróbel, biblista, profesor KUL, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

 Program

(może ulec drobnym zmianom)

Informacje praktyczneProg_spotkania_biblijne

 • Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis,  obuwie zamienne. Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
 • W rekolekcjach mogą brać udział wszyscy  bez względu na wykształcenie, wiek i stan.
  Nauki rekolekcyjne są kierowane zarówno do odczuwających potrzebę pogłębienia swojej wiary, jak i do wątpiących, poszukujących, niewierzących.
 • W kosztach rekolekcji każdy uczestniczy zgodnie ze swoim sumieniem, według realnych możliwości finansowych w duchu dzielenia się z innymi. Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach. Ognisko Miłości utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i ludzi nam życzliwych.
  Ofiary można przekazywać na konto: 14 1020 3235 0000 5102 0028 9579.