Informacje o wspólnocie

Informacje o wspólnocie – Ognisko Miłości w Łopocznie

Dowiedz się więcej o wspólnocie Ogniska Miłości w Łopocznie i poznaj historię każdego z członków!

Ognisko Miłości w Łopocznie: Dobre opinie o wspólnocie

O wspólnocie z Łopoczna krąży wiele pochlebnych opinii, ale najlepiej przekonać się o tym osobiście. Zapraszamy Cię do Łopoczna!

🏡  Wspólne zamieszkanie – początek Ogniska Miłości w Łopocznie

O WSPÓLNOCIE:

Wspólnota Ogniska Miłości w Łopocznie (dawniej w Kaliszanach) istnieje od 1997 roku. Ksiądz Marian Matusik głosząc rekolekcje współpracował wówczas z osobami świeckimi, które (rozeznając powołanie) podjęły decyzję o wspólnym zamieszkaniu i tworzeniu Wspólnoty życia. Obecnie Wspólnota liczy 9 osób: ksiądz, trzech mężczyzn i pięć kobiet – osoby świeckie.

📖  Ksiądz i świeccy wspólnie głoszą Ewangelię

Nasze życie, na wzór Marty Robin, oparte na trwaniu przy Panu Jezusie Eucharystycznym, umacniane przez sakramenty i codzienne oddanie się w ręce Maryi, jest ukierunkowane na gościnne przyjęcie w naszym domu wszystkich, którzy chcą spotkać Pana Boga. Poprzez swoją pracę, modlitwę i świadectwo życia chrześcijańskiego, na sposób, który proponują dzisiaj Pasterze Kościoła, chcemy objawiać światu Ewangelię.
Ognisko Miłości w Łopocznie widok z lotu ptaka

Informacje o wspólnocie Ogniska Miłości w Łopocznie

💰  Dysponujemy „małymi środkami”

Mamy do dyspozycji to, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Każdy z nas „oddaje do wspólnego użytku” swoje siły, zdolności, twórcze pomysły, gotowość do pracy/służby, swój czas i uśmiech po to, żeby przybywający do domu mogli poczuć się przyjęci w Sercu Pana Jezusa.

✝️  Katolickie Stowarzyszenie „Ognisko Światła i Miłości”

Działalność Wspólnoty jest wspierana przez krąg bliskich współpracowników, którzy tworzą Katolickie Stowarzyszenie „Ognisko Światła i Miłości”. Jest ono powołane przez Arcybiskupa Lubelskiego i figuruje w krajowym spisie Ruchów i Stowarzyszeń. Nadaje osobowość prawno-kościelną Wspólnocie Ogniska Miłości na podstawie Konkordatu.

Członkowie wspólnoty
Ogniska Miłości w Łopocznie

Ksiądz Mirosław Bielecki

KS. MIROSŁAW BIELECKI

OJCIEC OGNISKA

Kapłan Archidiecezji Lubelskiej. Ojciec Ogniska od lipca 2008 roku.

Złożył Akt Zobowiązania do życia w Dziele Les Foyers de Charité 2 maja 2015 r.

Troszczy się o życie duchowe członków Wspólnoty i byt materialny Ogniska. Prowadzi rekolekcje (w domu i poza nim), służy w sakramencie pokuty i pojednania. Można spotkać się z Nim na indywidualnej rozmowie.

Ksiądz Mirosław Bielecki

OJCIEC OGNISKA

Sławomir Kosowski

Sławomir Kosowski

Pochodzi z Lubelszczyzny (parafia Łęczna).
Z zawodu ślusarz.

W Ognisku Miłości od 1 stycznia 1998 r. Akt Zobowiązania złożył 10 września 2005 r.

Od 2001 r. jest Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej. Dba także o właściwe funkcjonowanie sprzętów i wielu narzędzi w domu. Z pasją zajmuje się małą winnicą przydomową, którą sam zasadził.

Sławomir Kosowski

Dorota Romaniuk

Dorota Romaniuk

Pochodzi z Podlasia (parafia Milanów koło Parczewa). Z zawodu sekretarka.

W Ognisku od 4 listopada 2004 r. Złożyła Akt Zobowiązania 2 maja 2015 r.

Odpowiedzialna Wspólnoty od 24 maja 2021 r. Troszczy się o organizację życia wspólnotowego.

Dorota Romaniuk

Irena Żółkiewska

Irena Żółkiewska

Pochodzi z Chełma (parafia Narodzenia NMP).
Z zawodu inżynier budowy dróg i mostów.

W Ognisku Miłości od maja 2001 r. Akt Zobowiązania złożyła 10 września 2005 r.

Zajmuje się finansami i księgowością domu.

Irena Żółkiewska

Anna Kropornicka

Anna Kropornicka

Pochodzi z Zamojszczyzny (parafia Miączyn).
Z zawodu katechetka.

W Ognisku Miłości od 1 kwietnia 1997 r. Akt Zobowiązania złożyła 20 października 2001 r.

Odpowiada za sekretariat. Troszczy się o czystość i estetykę domu, aby uczestnicy rekolekcji mogli czuć się w nim jak najlepiej.

Podczas liturgii akompaniuje na cytrze i gitarze.

Anna Kropornicka

Beata Kowalczyk

Beata Kowalczyk

Pochodzi z Podzamcza (parafia Mełgiew).
Z zawodu pielęgniarka.

Była u początków tworzenia się Wspólnoty. W Ognisku od 1 kwietnia 1997 r. Akt Zobowiązania złożyła 20 października 2001 r.

Pan Bóg posłużył się nią, aby na ziemi lubelskiej mógł powstać i przetrwać „Dom Jezusowego Serca”.

Odpowiedzialna Wspólnoty do 2021 roku. W domu odpowiada za organizację kuchni i z pasją zajmuje się ogrodem kwiatowym.

Beata Kowalczyk

Robert Wawer

Robert Wawer

Pochodzi z Lubelszczyzny (parafia Karczmiska).
Z zawodu elektryk.

W Ognisku od 1 maja 2011 r. Akt Zobowiązania złożył 2 maja 2015 r.

Służy Panu Bogu jako „złota rączka”. Od 2014 r. jest Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

Robert Wawer

Piotr Kosowski

Piotr Kosowski

Pochodzi z Lubelszczyzny (parafia Łęczna). Pomagając przy przeprowadzce do nowego domu w Łopocznie odkrył powołanie do Wspólnoty Ogniska Miłości.

Jest Członkiem Wspólnoty od 15 sierpnia 2021 roku. Z zawodu ogrodnik. Naturalnie pielęgnuje wszystkie rośliny wokół domu.

Piotr Kosowski

Bernarda Jucha

Bernarda Jucha

Pochodzi z okolic Rzeszowa (parafia Mrowla). Weszła do Wspólnoty 17 kwietnia 2022 roku.

Z zawodu barista – robi w Ognisku naprawdę pyszną kawę. Dba o czystość i wystrój w domu. Z otwartością i uśmiechem przyjmuje przybywających na rekolekcje.

Bernarda Jucha

Dołącz do nas

TWOJE IMIĘ I NAZWISKO

Członkiem Wspólnoty Ogniska Światła i Miłości może zostać każdy, kto z pomocą Kościoła odczyta znaki bożego prowadzenia i powołania do życia według Ewangelii i charyzmatu powierzonego Marcie Robin i ojcu Finet.

TWOJE IMIĘ I NAZWISKO

Myślisz o dołączeniu do naszej wspólnoty?

Z doświadczenia wiemy, że wizyta w Ognisku budzi w ludziach nowe uczucia, których dotychczas nie znali. Wiele osób myśli wtedy: „chyba powinienem dołączyć do wspólnoty”. Jeszcze inni doświadczyli u nas spokoju, który również bardzo się im spodobał i także pomyśleli, że to dobry pomysł, aby kolejny etap swojego życia (np. emeryturę) spędzić właśnie u nas.

Jest nam niezwykle miło z tego powodu, jednak to nie są dobre powody, aby wstąpić do wspólnoty.

Myślisz o ewentualnym przystąpieniu do wspólnoty? Napisz do nas!