Ogniska Miłości w świecie

Ogniska Miłości w świecie

Dowiedz się, jak działają Ogniska Miłości w świecie – Les Foyers de Charité.

🇫🇷  Ogniska Miłości – z Francji na cały świat

Ogniska Miłości to wspólnoty Kościoła Katolickiego, których Statuty zatwierdziła Stolica Apostolska. Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta. Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska. Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi.

Ogniska Światła i Miłości powstały we Francji jako wspólne dzieło świeckiej dziewczyny – Marty Robin oraz księdza diecezji lyońskiej, Jerzego Fineta. Jeśli nawet cała inicjatywa pochodziła od niej (a raczej od Boga przez nią), niczego nie udałoby się zrealizować, gdyby nie całkowite, zdecydowane zaangażowanie Księdza Fineta. Pierwsze spotkanie tych dwojga miało miejsce dokładnie w poniedziałek 10 lutego 1936 roku w Châteauneuf-de-Galaure.

„Powiedziała mi, że Kościół całkowicie się odnowi poprzez apostolat świeckich. Wiele mi o tym mówiła. Powiedziała nawet: «Świeccy będą mieli bardzo ważną rolę do odegrania w Kościele…». Zapewniała, że laikat będzie się kształtować na wiele sposobów, między innymi dzięki Ogniskom światła, dobroci i miłości. Nie wiedziałem jednak, co chciała przez to wyrazić…”
Ognisko Miłości Łopoczno staż w Brangier foto 1 Ogniska Miłości w świecie

💬  Marta Robin o Ogniskach Miłości

„To będzie coś nowego w Kościele, tego jeszcze nigdy nie było! Nie chodzi o zakon. Ogniskami Miłości pokieruje kapłan, ojciec, a w ich skład wejdą zaangażowani świeccy. Ogniska Miłości będą promieniować na cały świat! Staną się odpowiedzią Serca Jezusowego udzieloną światu…”.

🙏  Pierwsze rekolekcje w 1936 roku

Ksiądz Finet posłuszny Bożemu wezwaniu i za zgodą, a wręcz zachętą biskupa i swoich przełożonych, poprowadził pierwsze rekolekcje w Châteauneuf-de-Galaure. Od poniedziałku do niedzieli, od 7 do 13 września 1936 roku. Stały się one wielkim wydarzeniem i decydującym etapem w zakładaniu Ognisk.

Spośród uczestników rekolekcji Bóg powołał pierwszych członków, osoby świeckie gotowe zaangażować się w życie wspólnotowe i posługę ewangelizacji poprzez prowadzenie rekolekcji.
wspólnot na świecie
0
kraje
0
kontynenty
0
uczestników rocznie
0  tys.

🌍  Rozwój Ognisk Miłości na całym świecie

Z upływem czasu we Francji i na całym świecie, powstały nowe wspólnoty, w których świeccy, pod opieką kapłana, żyją Ewangelią. Przyjmują w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach ponad 50 tysięcy osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z żywym Bogiem. Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.

Członkowie wspólnoty mieszkają razem, modlą się i pracują, aby w ten sposób pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje.