Życiorys Marty Robin

Marta Robin życiorys

Marta Robin życiorys ma naprawdę interesujący, zatem życzymy Państwu ciekawej lektury.

Marta Robin życiorys francuskiej mistyczki i stygmatyczki

Poznaj szczegółowy życiorys Marty Robin i przyjedź do Ogniska Miłości w Łopocznie, aby osobiście poznać wielkie dzieło zapoczątkowane przez Martę!

🇫🇷  Była wieśniaczką z Châteauneuf­-de­-Galaure

Marta Robin urodziła się w 1902 roku w Châteauneuf­-de-Galaure, w środkowo­wschodniej Francji, w departamencie Drôme, w diecezji Valence, 70 kilometrów na południe od Lyonu. Była ostatnią z sześciorga dzieci Józefa i Amelii Robinów.

„Byliśmy ludźmi z bardzo prostego środowiska, ale moi rodzice bardzo nas kochali. Błogosławię rodziców, którzy wychowując nas mieli w zwyczaju nas wysłuchać, gdy bolała nas głowa i mówili: To przejdzie, jak się prześpisz. I to była prawda”.

🏡  Żyła w gospodarstwie w małym zaułku

Gospodarstwo Państwa Robinów leżało na terenie parafii Saint Bonnet de Galaure, gdzie Marta została ochrzczona 5 kwietnia 1902 r. Jako szóste, najmłodsze dziecko, miała głęboką, dobrą relację ze swoimi rodzicami. Pomagała im chętnie w pracach gospodarskich.

„Mój tata nauczył mnie doić krowy. On tego bardzo nie lubił. To śmieszne uczucie, kiedy się znajdzie pod krową po raz pierwszy. To grube! Kozy to umiałam doić, ale to nie to samo…”.
Rodzice Marty Robin zdjęcie sepia Marta Robin życiorys

Marta Robin życiorys, część dalsza

💊  Zachorowała bardzo poważnie w wieku 16 lat

Choroba (później zidentyfikowana jako zapalenie mózgu) i cierpienie dokonały nagle przewrotu w życiu nastoletniej Marty, która miała swoje plany na przyszłość. Odtąd treścią jej codzienności stały się lekarstwa, kuracje dostępne na poziomie ówczesnej medycyny, nadzieja na uzdrowienie i nawroty choroby oraz zniechęcenie.

„1 grudnia 1918 roku, przed południem, upadłam na podłogę w kuchni i poczułam się bardzo chora. Głośno wołałam o lekarza”.

✝️  Podczas misji parafialnych otrzymała od Boga nowe życie

3 grudnia 1928 roku dwóch kapucynów-­misjonarzy, odwiedzając chorych i cierpiących w ramach misji parafialnych, złożyło Marcie Robin wizytę. Kobieta wyspowiadała się i przyjęła Komunię Świętą. Wtedy wszystko się zmieniło!

„Po latach niepokoju, grzechu, po wielu ciężkich doświadczeniach fizycznych oraz duchowych mieliłam się wybrać Chrystusa Jezusa”.

Marta Robin życiorys, kolejna część

💗  Bóg posłużył się Martą, aby powołać do życia Ogniska Miłości

Dzieło Ognisk Światła i Miłości (Foyers de Charité) rozpoczęło się w 1934 roku od utworzenia (na prośbę Marty skierowaną do Ks. proboszcza Faure’a) małej, wiejskiej szkoły dla dziewcząt. Pierwszym uczennicom tej szkoły Marta Robin powierzyła prośbę o modlitwę w intencji misji, którą Bóg jej objawił:

„Chcę, żeby było to ognisko błyszczące światłem, dobrocią oraz miłością; ośrodek wielkich zmartwychwstań duchowych, żywa oaza dla dusz dobrej woli, dla dusz strwożonych oraz zniechęconych, dla zatwardziałych grzeszników i dla sceptyków, dom Mojego Serca otwartego dla wszystkich”.

🙏  Jej życie było „nieustającą Eucharystią”

Utożsamienie się z Jezusem, który na krzyżu oddał wszystko całkowicie z siebie rezygnując, było istotą jej powołania. Ponieważ Msza Święta jest pamiątką ofiary Chrystusa, całe swoje życie Marta Robin postrzegała jako Eucharystię.

„Moje życie jest nieustającą Mszą. Czuję, że moje łóżko nie jest łóżkiem – to raczej ołtarz”.

Poznaj pełny życiorys Marty Robin

👸  Nazywała Maryję swoją „Kochaną Mamą”

Relacje Marty Robin z Maryją cechowała ogromna zażyłość. Jej pobożność maryjna była bliska pobożności św. Ludwika-Marii Grigniona de Montfort.

„Mój Boże, jestem biedną, maleńką służebnicą Twojej Służebnicy. Ona jest moją Matką. Ona jest moją Królową. Ona jest moją Panią. Ona jest moim wzorem. Ona jest moją gwiazdą. Ona jest moją podporą. Ona jest moją siłą i schronieniem”.

⛪  Była wierną córką Kościoła

O Kościele zawsze mówiła z wielką miłością. Zdecydowanie broniła idei, aby wiarę proponować każdemu. Już w dzieciństwie i wczesnej młodości doświadczała nacisków antyklerykalizmu. Pragnęła więc odnowy w głoszeniu wiary, lecz zdawała sobie sprawę, że wymaga to również odmłodzenia Kościoła, czemu poświęciła się bez reszty.

„Świeccy potrzebują więcej kapłanów, świętszych kapłanów”.

Marta Robin życiorys, śmierć, spuścizna

Dowiedz się, kiedy odeszła do wieczności Marta Robin ŻYCIORYS.

🤝🏻  Była jak starsza siostra, przyjaciółka, podpora...

Zmarła w piątek, 6 lutego 1981 roku, ale płodność jej życia nie zakończyła się wraz ze śmiercią. Do domu Marty Robin nieustannie przybywają rzesze pielgrzymów. Modlący się za jej przyczyną nadal doświadczają obcowania z osobą żywą – z przyjaciółką, która wspiera w przezwyciężaniu trudności wspólnotowych czy indywidualnych oraz w głoszeniu Boga we współczesnym świecie. Wielu spośród odwiedzających Martę złożyło świadectwo jej skutecznego wstawiennictwa.

Proces beatyfikacyjny Marty Robin został zakończony na etapie diecezjalnym w kwietniu 1996 roku.

8 listopada 2014 roku Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała dekret ogłaszający heroiczność cnót Marty.

„W niebie […] będę kontynuowała moją piękną misję (sprawiania, by kochano Miłość), zasiewania ziarna powołań […], otwierania boskich skarbców dla wszystkich dusz. Z wysoka […] usłyszę ich lepiej, będę jeszcze więcej robiła”.

Kalendarium

1902
Narodziny Marty Robin
Marta Robin urodziła się w 1902 roku we francuskiej wiosce Châteauneuf-de-Galaure, jako ostatnie z sześciorga dzieci Józefa i Amelii Robinów. Była zdrową, pobożną wieśniaczką.
1916
Poważna choroba Marty
Marta popada w chorobę – jak się później okazuje, jest to zapalenie mózgu. Diagnoza ta oznacza przewrót w życiu młodej dziewczyny, która miała swoje plany na przyszłość.
1928
„Wylanie Ducha Świętego”
W grudniowy dzień dwóch kapucynów-­misjonarzy, odwiedzając chorych i cierpiących w ramach misji parafialnych, złożyło Marcie wizytę. Po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej przez kobietę wszystko się zmieniło! Marta przeżyła tak zwane „wylanie Ducha Świętego”.
1930
Pierwsze stygmaty
Na początku października 1930 roku Marta otrzymała stygmaty. Prosiła jednak, by nie były widoczne. Początkowo odczuwała je wewnętrznie, dopiero później stały się dostrzegalne.
1933
Jezus objawia Marcie pragnienie Swojego Serca
W 1933 roku Jezus Chrystus objawił Marcie pragnienie Swojego Serca. Dzieło Ognisk Światła i Miłości rozpoczęło się rok później od utworzenia małej szkoły dla dziewcząt.
1981
Śmierć Marty Robin
Marta Robin odeszła do wieczności w piątek 6 lutego 1981 roku, ale płodność jej życia nie zakończyła się wraz ze śmiercią. Do jej domu nieustannie przybywają rzesze pielgrzymów.
1996
Proces beatyfikacyjny
Proces beatyfikacyjny Marty został zakończony na etapie diecezjalnym w kwietniu 1996 r.
2014
Dekret ogłaszający heroiczność cnót Marty
8 listopada 2014 roku Kongregacja do spraw Kanonizacyjnych wydała dekret ogłaszający heroiczność cnót Marty Robin. Przeżywała ona świętość na swój sposób: prosto i pokornie.

Szczegółowy życiorys Marty Robin
(DO POBRANIA W PDF)