Szkoła modlitwy dla dzieci

dzieci

 

Specyfika tych rekolekcji

Poprzez te rekolekcje dzieci mają możliwość usamodzielnienia się, nawiązywania nowych przyjaźni z rówieśnikami oraz doświadczenia radości i piękna wiary. Na rekolekcje przyjmujemy dzieci w wieku 5-12 lat. Rodziców zgłaszających swoje pociechy prosimy o dokładne wypełnienie formularza „ZGODA RODZICÓW”

UWAGA: ponieważ ogromnym zainteresowaniem cieszy się w naszym domu Szkoła Modlitwy dla dzieci, jako dobrą kontynuację formacji proponujemy: Szkołę Modlitwy dla młodzieży i dorosłych.

Rekolekcje dla Twojego dziecka jeśli pragniesz aby: beatka

 • doświadczyło obecności Boga
 • uczyło się modlitwy,
 • uczestniczyło bardziej świadomie w sakramentach świętych
 • poznało świadectwo wiary innych dzieci
 • rozumiało lepiej Słowo Boże
 • wzrastało w  swoim życiu w oparciu o treści wyznawanej wiary

Aby Twoje dziecko mogło dobrze przeżyć SZKOŁĘ MODLITWY

w Ognisku Miłości należy, aby: 

 • zapoznało się nieco wcześniej z domem i Wspólnotą

 • samo wyraziło chęć przyjazdu

 • realizowało zaproponowany program
 • zostawiło w domu telefon komórkowy, gry, sprzęt multimedialny typu: laptop, tablet

 • szczerze stawiało pytania
 • zapragnęło włączyć się w proponowane zajęcia

Informacje praktyczne

  • Otwarcie SZKOŁY w piątek o godz. 17.00, zamknięcie SZKOŁY w niedzielę o godz. 14.00.
  • W SZKOLE MODLITWY mogą brać udział wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat.
  • Przyjmujemy także dzieci niepełnosprawne z rodzicem lub opiekunem.

  • Warto zabrać ze sobą: Zgodę rodziców, odzież i obuwie sportowe, kredki (młodsze dzieci),  śpiwór.
  • W domu koniecznie należy zostawić: telefon komórkowy, gry oraz sprzęt multimedialny typu: laptop, tablet.
  • Przez cały czas trwania SZKOŁY MODLITWY rodzice mogą kontaktować się z dzieckiem, korzystając z nr telefonu Ogniska:  kom. 609 598 587

  • Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

 • Koszt rekolekcji ponoszą rodzice – każdy zgodnie ze swoim sumieniem i według realnych możliwości finansowych, w duchu dzielenia się z innymi. Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach. Ognisko Miłości utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i ludzi nam życzliwych. Ofiary można przekazywać na konto: 14 1020 3235 0000 5102 0028 9579.